Arbo

Onze ARBO activiteiten strekken zich uit tot:

- Welzijn, zoals belevingsonderzoeken naar werkbeleving, werkdruk, stijl van leidinggeven, samenwerking, team en taakvolwassenheid, cultuur e.d. Aan de hand hiervan worden verbeterplannen, verbetermeters, regiegroepen (zie hiervoor Wildebrand Advies) samen met u ontwikkeld en begeleid

- Gezondheid, advisering en desgewenst behandeling vanuiot ons multidisciplinair gezondheids- en HRM/P&O team.

actueel