Wildebrand Gezond

Wildebrand Gezond heeft als uitgangspunt dat een optimale fysieke en psychische belastbaarheid van het individu de kansen op succes, goede gevoelens en een inspirerend leven vergroten. In dit kader werken wij in vrijwel alle gevallen met een uitvoerige 0 meting, waarin de belastbaarheid van dat moment wordt vastgesteld en gezamenlijk een plan van aanpak wordt opgesteld om de belastbaarheid te verhogen. Binnen dit plan is de cliŽnt, zelf de regisseur en zijn wij de inspirator en desgewenst de hulpverlener om hem of haar optimaal te faciliteren om goede resultaten te behalen.

Een plan van aanpak bestaat over het algemeen uit een aantal sessies, tussentijds evaluaties en een 1 meting achteraf. op grond waarvan het behaalde resultaat kan worden vastgesteld.

In het plan worden alle mogelijke activiteiten opgenomen die nodig zijn om de belastbaarheid te verhogen, voorbeelden hiervan zijn:

- coaching door life style coach, job coach, sportcoach e.d.

- therapie in de psychologie-/psychotherapiepraktijk, fysiotherapie

- begeleiding bij eetproblemen o.a. door psycholoog, voedingsadviseur

- medische fitness

- bokstrainingen

- budgetbeheer

- training persoonlijke effectiviteit en "kom tot jezelf"weken

actueel