P&O beleid

Visie op organisaties en ontwikkeling
Organisaties zijn levende organismen, zijn niet statisch en voortdurend in beweging, in ontwikkeling. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op in een wereld waarin grenzen vervagen, verantwoordelijkheden verschuiven en er sprake is van continue leren. De lerende organisatie, de lerende medewerker, arbeidsparticipatie voor vrijwel iedereen, de medewerker als ondernemer van de eigen loopbaan, de entrepeneur, etc..

Organisaties worden gevormd door de leden.
Wildebrand Advies hanteert als uitgangspunt dat wanneer de leden cq de mensen van de organisatie vanuit een optimale betrokkenheid v.v. en met verantwoordelijkheden op het juiste niveau, respectievelijk strategisch, tactisch en operationeel, de optimale prestatie voor zowel de medewerker als de totale organisatie bereikt kan worden.

Hierin geldt een bepaalde gelaagdheid, waarbij een deuk in de ene laag automatisch doorwerkt in de andere laag. Vanuit het willen, kunnen en doen principe betekent dit wanneer het willen slechts ten dele aanwezig is, dit automatisch doorwerkt op het kunnen en het doen, waardoor de optimale prestatie feitelijk onbereikbaar blijft.

actueel