Individuele trajecten

In de diverse coachingtrajecten proberen wij e.e.a. in te bedden in de organisatie zelf. Het traject wordt over het algemeen in samenspraak met kandidaat, de manager en de coach vorm gegeven en gevalueerd. Op deze wijze kan maatwerk geleverd worden en wordt het risico vermeden dat een en ander gesoleerd plaats vindt en los van de praktijk komt te staan. De coaching is veelal gebaseerd op het single, double en tripleloop learning principe, oftewel de totale persoon in zijn/of haar context, vaardigheden, persoonlijkheid, ervaringen e.d.. Bovendien worden aan de hand van diverse testjes e.d. de leerdoelen verder verfijnd en opgepakt. De deelnemers houden veelal een logboek bij waarin zijn hun ervaringen beschrijven, de theorie toepassen in de praktijk en reflectie plegen. Deze logboeken worden tussentijds gemaild aan de coach, waarbij e.e.a. verwerkt kan worden in de eerstvolgende coachingsgesprekken en/of tussentijds kan worden overlegd. Ook hier geldt als richtlijn maatwerk, gedrevenheid en inspirerend te werk gaan als coach.

Diverse andere vormen zijn coaching on the job, een meeloopcoach "me and my shadow", groepscoaching, het trainen van uw eigen coach, intervisiebijeenkomsten en dergelijke.

actueel