Assessments

Voor diverse opdrachtgevers uit de profit en non-profit sector voert Wildebrand Advies assessment programma's uit. Een assessment is een methode om toekomstige prestaties te voorspellen aan de hand van diverse tests en praktijkopdrachten.

De doelstelling van een assessment varieert al naar gelang de vraagstelling van de opdrachtgever. Uitgangspunt voor Wildebrand Advies is het zogeheten potentieel assessment. Hierin ligt de nadruk niet op prestaties (uit verleden en heden) maar op het potentieel voor de toekomst. Het assessmentprogramma wordt opgesteld na een functieanalyse met de opdrachtgever. Vervolgens geeft de opdrachtgever in een overzicht aan welke kerncompetenties van belang zijn voor een goede toekomstige functie-invulling. Desgewenst kan de opdrachtgever naar aanleiding van de resultaten van de selectieprocedure een expliciete vraagstelling per kandidaat toevoegen.

De afzonderlijke onderdelen van het programma en de procedure betreffende de rapportage worden in onze folder beschreven, deze kunt u hier downloaden.

actueel