Wildebrand Advies

Wildebrand Advies is gericht op de mens en de organisatie. Uitgangspunt hierbij is dat organisaties en mensen levende organismen zijn. De organisatie wordt gevormd door de mensen die zich er aan verbinden. Vanuit deze optiek is Wildebrand Advies gericht op een optimale interactie tussen de mens en de organisatie. Onderwerpen die hierbij passen zijn:

- wederzijdse betrokkenheid

- inspiratie, creativiteit en bevlogenheid 

- eigen verantwoordelijkheid op elk niveau

- ontwikkeling van de mens en de organisatie gaan hand in hand

- een hechte en echte relatie tussen medewerker, werkgever en organisatie

- authenticiteit van de organisatie en de medewerker(s)

actueel