Psychologische en Psychotherapeutische uitgangspunten

De uitgangspunten van de praktijk zijn gebaseerd op de Rogeriaanse beginselen, kortweg omschreven als inzichtgevend, zelfactualisatie, zelfwerkzaamheid, onvoorwaardelijke acceptatie, congruentie, transparantie en kortdurendheid. Daarnaast de Integratieve, humanistische en holistische benadering gecombineerd met een holistische en multidisciplinaire aanpak. 

Integreren van de therapie in u als persoon, uw leven en de context waarin u functioneert, leeft, groeit en bloeit

Humanistisch omdat niet de doctrine leidend is, maar een algeheel en zeer positief mensbeeld vanuit wat voor cultuur, samenleving c.a. u ook komt

Holistisch omdat alles met alles te maken even, je kan niet het 1 los zien van het ander, een multidisciplinaire insteek kan dan ook een goede basis bieden voor de persoonlijke groei in de relatie en de interactie met het Zelf en de ander!  

actueel